Ubytovaci poriadok

 
Vážený hostia!
 
 Naše apartmánové domy sú rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Týmto si Vás dovolujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:
 
             
              1. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 13.00 hod. do 20.00 hod.
              2. V deň odchodu prosíme opustenie izieb do 8.30 hod.
              3. Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22.00 hod. do 07.00 hod.
                 4. Vo všetkých miestnostiach ubytovacieho zariadenia je zakázané fajčiť!
              5. Akékoľvek závad na izbe hláste majiteľovi v deň príchodu.
              6. Pri príchode je každý hos povinný predložiť doklad o totožnosti (občiansky                               preukaz, cestovný pas)
              7. Hosť platí účet pri príchode
              8. Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné
                  kohútiky, zhasnúť svetlá, uzavrieť dvere a okná a uzamknúť vstupné dvere a malú
                  bránku
              9. Malá a veľká brána je non-stop zatvorená, každý hosť má svoje kľúče
            10. Parkovanie je bezplatné, za poškodenie zaparkovancých vozidiel majiteľ    
                        rekreačného zariadenia nezodpovedá
            11. Prosíme ubytovaných hostí, aby do objektu bez súhlasu majiteľa nevodili návštevy
            12. V prenajatej miestnosti nesmie sa bez súhlasu majiteľa nič meniť, najmä nie
                    premiestňovať nábytok
            13. V lete doporučujeme Vám cez deň zatiemniť a večer vetrať cez okná, ktoré sú  
                      vybavené sieťkami proti  hmyzu, nie cez dvere
            14. Neposkytujeme ubytovanie spolu s domácimi zvieratami
            15. Po použití krbu dajte do pôvodného stavu. Vyčistiť!
 
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok! V prípade, ak v ňom nájdete niečo, čo Vám zásadne nevyhovuje, prosíme Vás, aby ste sa stali láskavo hosťami iného zariadenia, pretože my budeme trvať na jeho dodržiavaní. V prípade jeho porušenia budeme žiadať okamžité ukončenie pobytu bez náhrady.
aktualizované: 17.01.2023 19:49:51